Boerderij van Steenbergen

Ons bedrijf, Boerderij van Steenbergen, is een legkippenboerderij in De Kraats, het Bennekomse gedeelte van Het Binnenveld. Het Binnenveld is een mooi eeuwenoud agrarisch gebied tussen Bennekom, Ede, Veenendaal, Rhenen en Wageningen.
Het woonhuis van ons bedrijf is een twee eeuwen oude boerderij die al bijna 100 jaar in het bezit is van de familie van Steenbergen.
In de loop der jaren is het bedrijf veranderd van een gemengd bedrijf met koeien, varkens, kippen en akkerbouw, naar een legkippenboerderij. Sinds december 2014 is onze grond omgeschakeld naar biologisch. In 2017 kregen wij de mogelijkheid om grond die grenst aan onze boerderij te kopen, deze grond ging na aankoop in omschakeling en is vanaf mei 2018 ook biologisch. In twee stallen houden wij biologische kippen en twee stallen scharrelkippen.

In de uitloopweides staan diverse biologische fruitbomen, deze zijn ook SKAL gecertificeerd. Het fruit wordt gedeeltelijk verkocht in de boerderijwinkel en gedeeltelijk, samen met fruit van andere boerderijen, geperst tot sap. Dit sap verkopen we in onze boerderijwinkel.

Sinds 2017 staan er bijen bij ons op het erf. De honing die deze bijen bij ons verzamelen is te koop in onze boerderijwinkel, hier voor geldt wel, zo lang de voorraad strekt.

Vanaf het voorjaar 2021 doen we mee aan BIMAG, dit is een samenwerking tussen diverse organisaties om de aantallen en soorten nachtvlinders op boerderijen te monitoren.

Ons bedrijf maakt uitsluitend gebruik van groene stroom.

Wij hebben het Vallei Boert Bewust-certificaat sinds april 2014.
Het Vallei Boert Bewust-certificaat wordt toegekend aan boeren die plussen scoren op de volgende thema’s: maatschappij, uitstraling bedrijf, energie, milieu, mest, dierenwelzijn en diergezondheid.